English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית רפואה וטיפול צהבת HCV - הפטיטיס  בדיקת פיברוטסט

שימוש בסמנים ביו-כימיים לא חודרניים להערכת מידת הצטלקות הכבד (פיברוזיס) בחולי המופיליה עם הפטיטיס C: האם ניתן להסתמך על בדיקת הפיברוטסט (Fibrotest) ללא ביופסיית כבד?

תקציר הרצאתו של ד"ר יעקב מאור , המרכז הרפואי שיבא , בכנס החברה הישראלית לחקר הכבד , פברואר 2005

תרגום וסיכום ע"י חיים ויסמן , הגהה על ידי ד"ר מאור , תודת על"ה נתונה לו.

הקדמה - מרבית חולי ההמופיליה והפרעות קרישה מולדות אחרות, שקבלו פקטורי קרישה ומוצרי דם מעובדים לפני 1987 או דם וחלקיו לפני 1991, נדבקו בדלקת כבד נגיפית (הפטיטיס) מסוג C - HCV. קביעת דרגת הדלקת וחומרת ההצטלקות-פיברוזיס (Fibrosis) בכבד מהווים חלק חשוב ממכלול השיקולים הנלקח להחלטה על הצורך והדחיפות בטיפול נגד הנגיף. טיפול זה כולל זריקות פאג-אינטרפרון (Pegylated Interferon) אחת לשבוע במתן תת-עורי וקפסולות ריבוירין (Ribavirin) פעמיים ליום. ההחלטה לגבי הטיפול חשובה לאור תופעות לוואי רבות הכרוכות בו.

מקובל לדרג את שלב ההצטלקות בסולם של F0 עד F0 .F4 עד F1 מייצגים פיברוזיס קלה עד מינימלית ואילו בשלב F2 עד F4 הצלקת נרחבת יותר, כאשר שלב F4 מכונה שחמת או Cirrhosis. בשלב זה מתרחשים גם שינויים תיפקודיים בכבד בדרגות חומרה שונות. ביופסייה של הכבד הינה השיטה המקובלת ביותר להערכת מידת הנזק אשר נגרם לכבד במשך השנים.

בשיטה זו דוגמים במחט חלק זעיר מהכבד, ועל פיו ניתן לאבחן את שינויי הדלקת והצלקת ברקמה. שיטה זו הינה פולשנית וכרוכה בכאב ובסיבוכים בשיעורים קטנים. בחולי המופיליה בוצעו ביופסיות כבד בהצלחה ובשיעור מינימלי של סיבוכים, אולם ההיערכות במתן מוצרי קרישה וצורך בהשגחה צמודה הופכים את הפעולה לבלתי מעשית כאשר מדובר במספר חולים רב. יתר על כן ביופסית הכבד אינה משקפת תמיד בצורה נכונה את המתרחש בכלל הכבד (איבר שמשקלו כ- 1.5 ק"ג).

במשך שנים ניסו חוקרים שונים לבדוק מדדים בדם של חולים במחלות כבד ובעיקר דלקת כבד נגיפית C שייצגו את חומרת הפיברוזיס בכבד. פותחו שיטות שונות שבהם מרכיב אחד או צירוף של מרכיבים בדם החולה – "סמנים" – ינבאו נכונה את מצב הנזק הכבדי. לצורך אימות השיטות בוצעו השוואות בין המדדים הבלתי חודרניים האלה לבין ביופסית הכבד שבוצעה באותם חולים. מתוצאות מחקרים אלה נראה כי כוון זה הינו מבטיח, אולם טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא. בשנים האחרונות שיטת ה- Fibrotest / Actitest שפותחה בצרפת תופסת מקום מרכזי בין הסמנים הבלתי חודרניים. צירוף זה של 5 מדדים עבר אימות לעומת ביופסית כבד בלמעלה מ- 1,500 חולים ונמצא בעל דיוק טוב ויכולת להפריד בין חמשת שלבי הפיברוזיס. יש להדגיש אולם, כי הפיברוטסט צריך להתבצע במעבדות מסוימות בלבד להשגת הדיוק הנדרש (ולכן נשלחו הדמים לצרפת). יותר חשוב לזכור כי השיטה לא אושרה כשיטה סטנדרטית המחליפה את ביופסית הכבד ויש בשלב זה לראותה כנסיונית בלבד!!!

מטרה – הערכת מידת הצטלקות הכבד באוכלוסיית חולי המופיליה במרכז הארצי הישראלי להמופיליה (ביה"ח שיבא) שנדבקו בהפטיטיס C על ידי חמישה מדדים ביוכימיים בלתי חודרניים שביניהם הפיברוטסט. זאת ללא ביצוע ביופסיית כבד.

(דגימות דם נלקחו מקבוצת החולים במחצית השניה של 2004 ונשלחו למעבדה בצרפת לביצוע הבדיקה)

תוצאות

• ההתפלגות הכללית של מידת ההצטלקות באוכלוסיה שנבדקה בשיטת הפיברוטסט מובאית בגרף הבא :

• כל החולים בקבוצה החשודה קלינית כבעלי מחלת כבד מתקדמת אובחנו F3 או F4 בשיטת הפיברוטסט.

• כל החולים בקבוצה שאצלה באופן עקבי לא נמצא חומר גנטי פעיל של הנגיף      (RNA) אובחנו F0 או F1 בשיטת הפיברוטסט.

• 24% מהחולים אשר באופן עקבי הינם בעלי תפקודי כבד תקינים ( 5 מתוך 21 חולים) אובחנו F3 או F4 בשיטת הפיברוטסט!

• דירוג של F3 או F4 נמצא באופן משמעותי בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת החולים HIV / HCV לעומת קבוצת החולים HCV בלבד (52% לעומת 27%).

• מידת המתאם בין הפיברוטסט ליתר השיטות הבלתי-חודרניות שנבדקו אינה גבוהה. אנו מנתחים כעת את התוצאות ומנסים לברר את הסיבות לחוסר ההתאמה בין הסמנים השונים.

מסקנות

• הפיברוטסט אתרה בצורה נכונה את קבוצת החולים במחלת כבד מתקדמת ואותם חולים שמחלתם מינימלית עד קלה.

• הפיברוטסט הצביעה , כצפוי , על אחוז גבוה של חולים בעלי נזק מתקדם בתת הקבוצה HIV / HCV .

• הפיברוטסט עשויה להוות כלי יעיל להערכת מידת ההצטלקות כאשר ביופסיית כבד אינה מעשית (כמו במקרה של חולי המופיליה).

• בשלב זה יש לזכור כי השיטה מוגדרת כניסיונית ומהווה אך ורק קו מנחה כללי לקביעת הצורך והדחיפות בטיפול ובשום צורה אינה מנבאת את המהלך הצפוי בחולה האינדיוידואלי.


**FibroTest (הבדיקה הצרפתית) - Enflish PDF Documen

**METAVIR SCORING (F1 F2 F3 F4) - English PDF Documen


לאחרונה החלה מעבדה פרטית הנמצאת בירושלים לבצע בדיקות דם פיברוטסט ואקטיטסט. המידע על הבדיקה מובא ע"י המעבדה כחומר פרסומי לרופאים, מטעמה ועל אחריותה, ומובא לידיעת החולים והמעונינים. דגימות דם נלקחות מידי יום אך הבדיקה ותוצאותיה מצרפת נעשות ונמסרות לנבדק בימי חמישי.מחיר הבדיקה: 775 ש"ח, ולחברי עמותת על"ה 700 ש"ח בלבד.

הנהלת האתר

 תבחין חדש במעבדות רמב"ם

FIBROTEST- ACTITEST

בשיתוף עם מכון Biopredictive פריז - צרפת

(מפתח השיטה Prof. Thierry Poynard )

רחוב הלל 16 ירושלים – טלפון : 02-6231214

Email: rambamlb@zahav.net.il

מעבדות רמב"ם החלה לבצע תבחין חדש הנותן הערכה של מצב הכבד, הן מבחינת כמות רקמת הגירעון (פיברוזיס) והן מבחינת כמות הדלקת הנמצאת בו, כתוצאה ממחלת כבד כרונית, והכל באמצעות בדיקת דם פשוטה. התבחין כולל 6 בדיקות דם :

1.                                                            Alfa 2 Macroglobulin

2.                                                            ApoLipo Protein A1

3.                                                            Haptoglobin

4.                                                            Bilirubin Total

5.                                                            Gamma GT

6.                                                            SGPT/ALAT

שש התוצאות הנ"ל מעובדות בנוסחה מיוחדת פרי המצאתו ושיתופו של Prof. Poynard- Biopredictive   והתוצאה ניתנת כיחידות - Fibrotest ו-Actitest.

התוצאה פשוטה לקריאה.

  • ה- Fibrotest מאפשר לסווג את חומרת הפיברוזיס של הכבד (מספר מ-0 עד 1 ), כאשר 0 אין פיברוזיס, ו- 1 מסמן Cirhosis בכבד.F4 of METAVIR Histological score))
  • ה- Actitest מאפשר לסווג את חומרת הדלקת של הכבד (מספר מ-0 עד 1 ), כאשר 0 אין דלקת , ו- 1 מסמן דלקת משמעותית בכבד.

יש לפענח את הערכים האלו בהקשר עם בדיקות אחרות (בדיקות דם וכו') כדי לנקוט החלטות טיפוליות נכונות.

נמצאה התאמה בין תוצאות ה-Fibrotest  ו – Actitest  לבין ביופסיות כבד בשיעור של 80%-95%.

התבחין הזה הוכח כמאוד אמין במספר רב של מחקרים שהתפרסמו עד עתה .

 (Lancet 2001,357,1069-1075; Expert Rev.Mol.Diagn.5(1)(2005)ועוד.

מעל 60,000 בדיקות בוצעו ברחבי 12 מדינות באירופה וארה"ב עד היום.

המטרה העיקרית של בדיקות הנ"ל היא "לחסוך" לחולים את הצורך לעבור ביופסיות כבד (בדיקה חודרנית הדורשת אשפוז  וכרוכה בסיבוכים וסיכונים).

יחד עם זאת יש לתבחין הזה מספר מגבלות שחשוב לדעת אותן:

  • אם הנבדק/ת סובל/ת ממחלה חריפה, כגון מחלת חום, דלקת כל שהיא יש לדחות את ביצוע הבדיקה עד להחלמה מלאה.
  • אם אובחן אצל הנבדק/ת תסמונת ע"ש ג'ילברט (Gilbert Syndrome ) יש לפענח את התבחין בזהירות.
  • אם הנבדק/ת סובל/ת מהמוליזה של כדוריות אדומות התבחין עלול להיות לא מדויק.
  • אין לבצע תבחין זה אם הנבדק חולה דיאליזה.

לברורים נוספים ניתן לפנות לרחל קלר מנהלת המעבדה.

FibroTest - ActiTest  pdf file

New at the RAMBAM LABORATORIES

A Biomarker of liver disease      

FIBROTEST - ACTITEST   

We are proud to announce the launching of a new test called

FIBROTEST-ACTITEST

This test is composed of 6 blood parameters:

1. Alfa 2 macroglobulin                                       

2. ApoLipoProtein A1                                          

3. Haptoglobin                                         

4. Bilirubin Total                                       

5. Gamma GT                                        

6. SGPT / ALAT                                       

When combined together, the results of these tests give a score, which reflects accurately the LIVER FIBROSIS and the LIVER INFLAMMATION.

This score (Fibrotest & Actitest) has been validated in more than 20 scientific papers published in prestigious journals, such as the Lancet or Gastroenterology or Hepatology. (For example see the article by Poynard et al. Lancet 2001 (357) 1067-75.)

It has been preformed in more than 60,000 patients in 12 countries and a correlation between the liver biopsy and the Fibrotest of 80% - 95% has been found.

The strength of this test is that it can differentiate between mild fibrosis and moderate to severe fibrosis, allowing appropriate therapeutic decisions.

For instance, a patient suffering from Hepatitis C in whom a Fibrotest, Actitest shows mild fibrosis and mild inflammation may not need immediately anti viral

therapy, but only yearly follow up with Fibrotest.

The Fibrotest Actitest gives a score from 0.0 to 1.0, where 0.0 means NO fibrosis and NO inflammation, whereas 1.0 signifies cirrhosis. (F4 of METAVIR Histological score). Between these 2 extremes the Fibrotest will distinguish between F1, F2 scores meaning mild fibrosis and F3, F4 meaning high degree of fibrosis.

The actitest will give similar results regarding the severity of liver inflammation.

The Fibrotest has, however, several limitations.

* It should be postponed in case of acute infection.

* It should be interpreted with caution in patients with hemolysis

   or Gilbert  syndrome.

* It cannot be performed in dialysis patients or after transplantation.

For more information you can join Mrs. Rachel Klar manager of Rambam Laboratories

FibroTest - ActiTest  pdf file

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר רופא כונן 03-5302409  
© כל הזכויות שמורות לאלי וישניצר